Skigard har de aller fleste av oss sett i en eller annen form. Skigarden varierte gjerne etter landsdel. I vår skigard benytter vi klyvde skier av rundstokk. Vi bruker ca. 4,5 stk. pr. løpemeter. Tettheten mellom skiene kan lettest beskrives ved at en voksen person har mulighet til å legge handa si mellom skiene i skigarden. Avstand mellom staurparene er 0,75 - 0,80 pr. løpemeter. Stauren har fallende lengder fra ca. 2.10 - 2,50 m. Vi leverer granstaur og råtebehandlet furustaur etter kundens ønsker. Om en er opptatt av minst mulig vedlikehold velger en som ca. 90 % av våre kunder, råtebehandlet staur.

Våre vilkår. Alle vare levert av G. skigard eies av G. Skigard inntil varer er fult ut betalt.