Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.


Juli 2018:
Vi har store forsinkelser på grunn av tørke. Dette medfører tørr og hard jord som gjør det svært tidkrevende å lage hull for staur.