Skigard har de aller fleste av oss sett i en eller annen form. Skigarden varierte gjerne etter landsdel. I vår skigard benytter vi klyvde skier av rundstokk. Vi bruker ca. 4,5 stk. pr. løpemeter. Tettheten mellom skiene kan lettest beskrives ved at en voksen person har mulighet til å legge handa si mellom skiene i skigarden. Avstand mellom staurparene er 0,75 - 0,80 pr. løpemeter. Stauren har fallende lengder fra ca. 2.10 - 2,50 m. Vi leverer granstaur og råtebehandlet furustaur etter kundens ønsker. Om en er opptatt av minst mulig vedlikehold velger en som ca. 90 % av våre kunder, råtebehandlet staur.

Våre vilkår. Alle vare levert av G. skigard eies av G. Skigard inntil varer er fult ut betalt. Ved for sen betaling påløper purregebyr kr. 60 og renter etter gjeldende satser.