Litt om vår skigard

 

Vårt forbruk av materialer til en meter skigard er ca. 4.5 stk klyvde skier og 0,75- 0,80 m mellom hvert staurpar. Vi kan levere en mer glissen skigard om det er ønskelig. Alle materialer til vår skigard er av gran, untatt materialer til trykkimpregnering, er av furu. 
Standard høyde 1,10 m. Andre høyder leveres etter avtale. Avstand mellom skiene i ferdig montert skigard er ca. 2,5 cm. Skigarden bindes sammen med ståltråd om ikke annet er avtalt. Gausdals Skigard var den første som laftet alle hjørner i skigarden.

Byggesett skigard. Levert vårt lager. Alle priser er inkl. mva.

Imp. / råtebehandlet staur pr. stk. kr.         45.00
Imp. / råtebehandlet  staur. brun pr. stk.    50.00
Imp. / råtebehandlet staur/ krealin pr. stk.  50.00
Klyvde skier pr. stk. kr.                               35.00 

Vi leverer også nettinggjerder. Be om pris.

Vi selger tråd.

Pris pr. løpemeter skigard ferdig montert eks. frakt. Alle priser er inkl. mva. 


- Skigard med råtebehandlet/ imp. staur, brun staur 370.00 kr. pr. meter. Med grønn imp. / råtebehandlet staur 365 kr. pr. meter.
- Skigard med imp. krealin / råtebandlet staur brun /sort(kan selges til landb. havnevesen og el-forsyning i følge lov av 1.7. 2003 EØS) 370.00 kr.  pr. meter.
- Skigard med sveig og tråd. Tillegg for alle varianter 185.00 kr. pr. meter
- Start / stopp skigard over 4 stk. kr. pr. stk. 250

 Prisene gjelder ved montering av skigard maks.  20 m fra kjørbar veg.
 Bil / bomavgifter og  og lønnskostnader ved kjøring  kommer i tillegg etter kjørte km. og tidsforbruk.  Kostnader til overnatting og diett
 faktureres etter nettopriser.

Andre priser inkl. mva.

- Komplett port med betong-fundament, levert av  Gausdal Skigard, be om tilbud
- Grinder /  le  med og uten beslag. leveres med galv. beslag eller smijern beslag.  Lengde 1 - 2 meter -   be om pris

- Grind / le 2 – 5 m uten beslag, Be om pris.  Bredde over 1,25 meter krever portstolper.
- Skigard med høyde over 1.10 m Pris pr. påbegynt 5 cm. 12,00 kr. pr. meter.
- Borrhull med 16 mm jern. Pris pr. hull 100.00 kr.
- Arbeidsomkostninger utenom skigardsmontering 420.00 kr. pr. time.
- Raiegrind av rundstokk pris pr. m. 470.00 kr.
- Portstolper av gran og furu. Be om tilbud.

- Bortkjøring av eldre gjerde kr. 420 pr. time eks. kostnader til kjøring .