Juli 2018:
Vi har store forsinkelser på grunn av tørke. Dette medfører tørr og hard jord som gjør det svært tidkrevende å lage hull for staur.