1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 


Juli 2018:
Vi har store forsinkelser på grunn av tørke. Dette medfører tørr og hard jord som gjør det svært tidkrevende å lage hull for staur.