Litt om vår skigard

 

Vårt forbruk av materialer til en meter skigard er ca. 4.5 stk klyvde skier og 0,75- 0,80 m mellom hvert staurpar. Vi kan levere en mer glissen skigard om det er ønskelig. Alle materialer til vår skigard er av gran, untatt materialer til trykkimpregnering, er av furu. 
Standard høyde 1,10 m. Andre høyder leveres etter avtale. Avstand mellom skiene i ferdig montert skigard er ca. 2,5 cm. Skigarden bindes sammen med ståltråd om ikke annet er avtalt. Gausdals Skigard var den første som laftet alle hjørner i skigarden.

Vår skigard selges med imp. staur med to farge varianter.

Vi leverer også : 

- Portløsnng med portstolper og porter med eller uten smijern, se bilder

- Grinder / le til ganggrider med eller uten beslag 

- Rennegrinder

- Portstolper

- Bortkjøring av eldre gjerde 

- Nettinggjerder

- Vi selger tråd.